Hudiksvalls Bruksminnen

Hudiksvalls Bruksminnens hemsida har under det senaste året haft 10.864 besökare t.o.m. 13 juli 2018.

Nu har Bruksminnens operativa chef som heter Ove Hellsen beslutat att hemsidan skall redigeras eller förnyas.

Har Du synpunkter på den nya hemsidans innehåll eller utseende kontakta Ove på tfn. 070-201 26 08 eller

Info@bruksminnen.com

Ove Hellsen har låtit göra en ny hemsida se länken www.hudiksvallsbruksminnen.com